Regulamin

Regulamin

Warunki  korzystania  z  witryny  internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do niniejszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z witryny, obowiązujących przepisów i regulacji oraz ich zgodności. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z wymienionych warunków, nie możesz korzystać z tej strony lub uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i prawem znaków towarowych.

2. Licencja użytkowania

 

Dozwolone jest tymczasowe pobranie jednego duplikatu materiałów (danych lub programowania) na stronie Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) wyłącznie w celu indywidualnym i niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Jest to tylko zezwolenie na licencję, a nie wymiana tytułu, a na mocy tego zezwolenia nie wolno:

  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. korzystać z materiałów w celach komercyjnych lub dla jakiejkolwiek publicznej prezentacji (biznesowej lub non-biznesu);
  3. próbować dekompilować lub odbudować dowolny produkt lub materiał zawarty na stronie Selecta Publishers ;
  4. usunąć jakiekolwiek materiały dotyczące praw autorskich lub inne restrykcyjne dokumentacje z materiałów; albo
  5. przenieść materiały do kogoś innego lub nawet "odzwierciedlić" materiałów na innym serwerze.


   Zezwolenie to może w związku z tym zostać zakończone, jeśli zignorujesz którekolwiek z tych ograniczeń i może ono zostać zakończone przez Selecta Publishers , gdy tylko zostanie to poczytane. Po rozwiązaniu zezwolenia lub po wygaśnięciu zezwolenia na przeglądanie, musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały w swoim posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zrzeczenie się

Materiały na stronie Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) są podane "tak jak są". Selecta Publishers nie udziela żadnych gwarancji, komunikowane lub sugerowane, a tym samym wygasza i unieważnia wszelkie inne gwarancje, w tym bez przeszkód, wywnioskowanych gwarancji, lub stanów wartości handlowej, przydatności do określonego celu, lub braku ingerencji w licencjonowaną własność lub innego naruszenia praw. Ponadto, Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP)  nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących precyzji, prawdopodobnych wyników, lub niezmiennej jakości wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej, lub ogólnie identyfikacji z takimi materiałami na swojej witrinie, lub na dowolnych destynacjach połączonych z tą witryną.

 

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) lub jej dostawcy nie mogą być narażeni na żadne szkody (liczenie, bez ograniczeń, szkody za utratę informacji lub korzyści lub z powodu ingerencji w działalność firmy) wynikające z wykorzystania lub niemożności  wykorzystania  materiałów na stronie internetowej Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) , niezależnie od tego, czy Selecta Publishers lub zatwierdzony agent Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP)  został poinformowany ustnie lub na piśmie o prawdopodobieństwie takiej szkody. Ponieważ kilka wyrażeń nie pozwala na ograniczenia na  wywnioskowanych gwarancji, lub  na przeszkody dla ciężkich lub przypadkowych szkód, te ograniczenia nie będą miały dla ciebie znaczenia.

5.  Poprawki i błędy drukowania

Materiały ukazujące się na stronie Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) mogą zawierać błędy typograficzne lub fotograficzne. Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie jest dokładny, ukończony lub aktualny. Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) mogą wprowadzać ulepszenia do materiałów zawartych na swojej stronie, bez powiadomienia. Przy tym, Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) nie podejmuje żadnych zobowiązań  do aktualizacji materiałów.

6.Linki

Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) nie sprawdził na większości witryn lub linków powiązanych z jej witryną internetową i nie jest odpowiedzialny za treść jakiejkolwiek tak połączonej strony internetowej. Włączenie dowolnego linku nie oznacza, że Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) utrzymuje tę witrynę Wykorzystanie takiej strony połączonej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków użytkowania z witryny

Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) może aktualizować niniejsze warunki użytkowania na swojej stronie internetowej bez powiadomienia. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie  aktualnej formy niniejszych Warunków korzystania.

8. Obowiązujące  prawo

Wszelkie przypadki identyfikujące się z witryną Selecta Publishers powinny być zarządzane zgodnie z prawem Republiki Bułgarii bez wzgłędu na to czy jest zgodne z własnymi regulami Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP).

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej.

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Podobnie, stworzyliśmy tę Politykę z celem końcowym, by mogłeś zobaczyć, jak zbieramy, wykorzystujemy, udzielamy i ujawniamy oraz wykorzystujemy  dane osobowe. Poniższe plany stanowią naszą politykę prywatności.

 • Przed lub w czasie zbierania danych osobowych określimy cele, dla których gromadzone są informacje.
 • Zbieramy i wykorzystujemy pojedyncze dane pojedynczo, mając na celu spełnienie wskazanych przez nas względów i innych dobrych celów, z wyjątkiem, jeśli  uzyskamy zgodę danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa.
 • Będziemy przechowywać dane indywidualne o długości niezbędnej dla zaspokojenia tych powodów.
 • Zgromadzimy indywidualne dane za pomocą legalnych i rozsądnych środków oraz, oraz ,kiedy pasuje, ze świadomością  lub za zgodą danej osoby.
 • Dane osobowe powinny być ważne dla przypadków, dla których mają być wykorzystywane, oraz, w stopniu koniecznym dla tych przypadków, powinny być dokładne, zakończone i aktualizowane.
 • Będziemy chronić  dane osobowe przez tarcze zabezpieczające przed wypadkiem lub włamaniem, a także niezatwierdzonym dostępem, ujawnieniem, duplikowaniem, wykorzystywaniem lub zmianą.
 • Niezwłocznie udostępnimy klientom nasze zasady i procedury, dotyczące administrowania danymi osobowymi.

Koncentrujemy się na prowadzeniu naszej działalności zgodnie z tymi standardami z konkretnym celem końcowym, aby zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę prywatności danych osobowych.

 

Dla Kancelarii

Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna (BPKP) została założona w celu świadczenia odpowiednich rozwiązań prawnych dostosowanych do ustawodawstwa polskiego i bułgarskiego.

Adres w Polsce

ul. Kołobrzeska 2
02-923 Warszawa
Phone:  22 625 36 36
Fax:       22 625 36 36
Email:    kantora@adwokatbulgaria.pl

Adresy w Bułgarii

Sofia 1000
50, Knyaz Al. Dondukov Blvd
Phone:  +359 887 350 450
Email:    kantora@adwokatbulgaria.pl

Burgas 8000
15, Al. Stamboliyski Str.
Phone:  +359 887 350 450
Email:    kantora@adwokatbulgaria.pl
©2021 Bułgarsko-Polska Kancelaria Prawna. Designed By Vasil Antonov

Search